Головна Спеціальності Видавнича справа та редагування
ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Спеціальність – 5.03030301 «Видавнича справа та редагування»

Напрям підготовки 0303 «Журналістика та інформація»

Кваліфікація, що присвоюється:

редактор-коректор, спеціаліст з видавничої справи та редагування

 

Видавнича справасфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб,  зайнятих створенням,  виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Складовими частинами видавничої справи є:

- видавнича діяльністьсукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих  на  підготовку  і випуск у світ видавничої продукції;

- виготовлення видавничої продукціївиробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;

- розповсюдження видавничої продукціїдоведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Фахівець з видавничої справи та редагування повинен вміти:

– працювати з автором над уточненням комплектності оригіналу;

– в залежності від виду майбутнього видання визначити особливості оформлення;

– орієнтуватися в асортименті книжкового ринку, прогнозувати місце майбутнього видання як товару;

– вести оперативну картотеку угод з авторами та картотеку авторів за допомогою комп’ютерної техніки;

– прийняти авторський оригінал згідно з Типовим положенням та угодою;

– перевіряти комплектність, технічний стан рукопису та визначати якість оформлення;

– співпрацювати з авторами журналістських матеріалів;

– смислово-точно, логічно, послідовно, чітко, художньо виразно, грамотно висловлювати свої думки, пропозиції, побажання, зауваження в усній та письмовій формах;

– працювати над фактичним матеріалом, композицією видання;

– робити правку – скорочення з метою дотримання певного обсягу;

– працювати над створенням оригінал-макету видання;

– виконувати редакційну коректуру;

– володіти лексичними, фразеологічними, графічними, словотвірними морфологічними, орфографічними, пунктуаційними, синтаксичними, стилістичними нормами сучасної української літературної мови;

– дати оцінку твору відповідно до норм сучасної літературної мови;

– читати і виправляти коректурні відбитки і рукопис з метою забезпечення графічної та лексичної однотипності елементів тексту;

– усувати пунктуаційні і орфографічні помилки, дотримуючись правил граматики та орфографії, використовуючи при цьому різні групи коректурних знаків;

– аналізувати фактичний матеріал, тематичну структуру журналістського твору;

– аналізувати дохідливість, переконливість, аргументованість журналістського тексту;

– здійснювати редакторський аналіз рубрикацій та заголовкового комплексу;

– усувати недоліки абзацо-поділу в журналістському творі;

– виконувати мовностилістичну правку журналістських текстів;

– писати матеріал для засобів масової інформації;

– характеризувати та здійснювати типологічний ана­ліз конкретного газетного та журнального видання;

– аналізувати образні засоби публіцистичної аргументації;

– виправляти помилки, вчинені відносно аргумен­тів та тези, що доказується в публіцистичному творі;

– визначати вид доказу;

– усувати логічні помилки та дефекти демонстрації в публіцистичному творі;

– аналізувати особливості комунікаційної структурної побудови публіцистичного твору;

– аналізувати мовні прийоми оформлення аргументації публіцистичного твору;

– складати угоди на створення та розміщення реклами;

– організовувати рекламні заходи та кампанії;

визначати видавничу собівартість книжкових, газетно-журнальних та інших видів видань та послуг;

– своєчасно та професійно оформити документацію для нарахування гонорару;

Випускники одержують диплом про вищу освіту державного зразка з можливістю продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” в Університеті “Україна” у м. Київ на денній або заочній формах навчання.

Виходячи з принципу відкритості для всіх верств населення, навчальний заклад пропонує найнижчі ціни на освітні послуги. Крім того, існує гнучка система знижок:

·         Випускники-медалісти і переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад сплачують 50% від вартості навчання.

·         Фінансування навчання студентів з особливими потребами здійснює фінансовий відділ міськвиконкому.

  • Відмінне навчання у Івано-Франківській філії коштує вдвічі дешевше;
  • Прийшовши до навчального закладу з друзями, для Вас знижка 5-10%.
  • Тим, хто заздалегідь потурбувався про майбутнє і відклав кошти на навчання дитини, – знижка 20%.
  • Підтримка багатодітним сім’ям, дітям сиротам та напівсиротам.
  • Якщо Ви прийшли у День відкритих дверей, та успішно пройшли тестування, знижка 5%.

ОПИТУВАННЯ

Чи хотіли б ви стати студентом Університету "Україна"?
 

Статистика відвідування

Користувачі : 5
Зміст : 90
Посилання : 6
На даний момент 17 гостей на сайті

НОВИНИ

Інформаційне Агентство УНІАН
Iнформацiйне агентство УНIАН :: Новини, Полiтика, Бiзнес, Фотосервiс, Регiони
UNIAN