Головна Спеціальності Програмна інженерія
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Напрям підготовки - 6.050103 „Програмна інженерія”

 

Кваліфікація, що присвоюється:

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Рівень кваліфікації:

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

 

„Програмна інженерія” (software engineering, инженерия программного обеспечения) – це новий в Україні напрямок навчання, поява якого – потреба часу.

Програмна інженерія – наука про принципи і методології, що використовуються при розробці і супроводі програмних систем. Вона вивчає застосування систематизованого, упорядкованого і конкретного підходу до розробки, експлуатації і супроводу програмного забезпечення (ПЗ), використання принципів інженерії по відношенню до процесу розробки ПЗ.

Сьогодні індустрія програмування одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців в напрямку програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення ПЗ, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.

Під час навчання студенти оволодівають знаннями з інформатики та комп’ютерної техніки, сучасними методами створення програмного забезпечення, використання Інтернет-технологій, роботи з базами даних.

Студенти отримують необхідні знання для здійснення інженерної діяльності, пов’язаної зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію. Відповідність кваліфікації фахівців з програмної інженерії визначається переліком знань та умінь вирішувати задачі діяльності у межах таких виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, технологічна. В процесі навчання студенти освоюють сучасні технології та програмні засоби для їх застосування у всіх етапах життєвого циклу програмних систем.

 

Задачі професійної діяльності бакалавра:

·  Розробка програмного забезпечення з використанням алгоритмічних мов;

·  Збір і аналіз вхідних даних для проектування програмного забезпечення;

·  Проведення техніко-економічного обґрунтування пропонованих проектних рішень при концептуальному програмуванні;

·  Розробка алгоритмів розв’язання задач у відповідності з існуючим технічним завданням;

·  Використання сервісів Інтернет і Web-технологій при реалізації розподілених інформаційних систем;

·  Інсталяція програм і програмних систем, налаштування і обслуговування програмно-апаратних засобів;

·  Розробка проектної і робочої документації, оформлення закінчених проектних робіт;

·  Верифікація програмних рішень, контроль відповідності реалізованих проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам;

·  Використання стандартів і методів контролю якості програмної документації.

 

Фахівці з програмної інженерії повинні володіти знаннями, вміннями і навиками:

·  структурна декомпозиція робіт і створення оперативних планів роботи виробничих підрозділів при реалізації програмних проектів;

·  управління змістом, термінами, вартістю та якістю, людськими ресурсами, ризиками при розробленні ПЗ;

·  використання мов опису архітектури і інтерфейсу, шаблонів , нотацій, стратегій і методів проектування програмного забезпечення, його структури і архітектури;

·  тестування програмного забезпечення на модульному, інтеграційному і системному рівнях, орієнтованого на формальні специфікації, потоки даних, умови використання, тестування надійності, продуктивності.

·  розробка проектної робочої технічної документації, оформлення закінчених проектних робіт, документування

Випускник напряму підготовки «Програмна інженерія» зможе займати посади:

              менеджер проекту зі створення програмного забезпечення

Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими і технічними ресурсами проекту.

              аналітик

Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником.

              архітектор програмної системи

Визначає архітектуру, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмного продукту. Представляє проектні рішення у структурних та поведінкових нотаціях. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для реалізації проектних рішень.

              програміст

Реалізує проектні рішення стосовно системи у вигляді програм, документів і інших вихідних результатів тощо. Створює чітку, стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів.

              фахівець з тестування програмного забезпечення

Здійснює процес перевірки готової програми в статиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних, що перевіряють різні шляхи виконання програми і порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими.

Випускник напряму підготовки «Програмна інженерія» може працювати в організаціях, які розробляють або використовують різноманітні комп’ютеризовані системи, в тому числі комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління, системи штучного інтелекту та системне програмне забезпечення ЕОМ, автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації, мережеві системи.

 

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом “Програмна інженерія” може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень - спеціаліст) за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

 

ОПИТУВАННЯ

Чи хотіли б ви стати студентом Університету "Україна"?
 

Статистика відвідування

Користувачі : 5
Зміст : 90
Посилання : 6
На даний момент 16 гостей на сайті

НОВИНИ

Інформаційне Агентство УНІАН
Iнформацiйне агентство УНIАН :: Новини, Полiтика, Бiзнес, Фотосервiс, Регiони
UNIAN